SOOVID INFOT?
TEE PÄRING »

TRÜKI- JA PAKENDILIIT:
+372 5836 3046

26.märtsil toimus Tartus trükitööstuse ümarlaud, mille teemadeks olid: * Eesti trükinduse ülevaade; valdkonna murekohad * Trükitoodete maine tõstmise võimalused; * Trükiliidu saavutused ja tegemised, ehk mis kasu on liikmeks olemisest: statistika, infovahetus, koolitused, projektid, trükkalite väljaõpe; * Ettepanekud Trükiliidu arenduseks.   Ümarlauast võtsid osa: Margus Liivamägi / Printall Sven Erik Moorlat / Pakett Marek Kokk / Data Print…

Trükiliit korraldas trükierialade kutseõpet tutvustava välireklaamikampaania bussiootepaviljonide reklaampindadel. Kampaania algas 09.03 ja kestab kokku kaheksa nädalat. Kampaania ja trükierialade õppimisvõimalustest saab lisa lugeda veebilehelt www.tulejatryki.ee.   Kampaania toimub koostöös Tallinna Polütehnikumi ja trükikodadega Data Print, Estiko Plastar ja Printall.

Valmis tabel trükinduse 2014 IV kvartali lühiajastatistika kohta, mis sisaldab eelmiste perioodidega võrreldavaid andmeid ettevõtete ja töötajate arvu, käibe, kasumi, töötasu, rentaabluse, tootlikkuse, tööviljakuse, investeeringute ja väliskaubanduse kohta. Trükiliidu poolt kokku pandud statistika on kättesaadav vaid liidu liikmetele.

Valmis järjekordne ülevaade trükiettevõtete majandustulemustest. Sel korral on tabelis 190 ettevõtte andmed.   Eraldi gruppidena on välja toodud perioodika-, raamatu-, etiketi-, pakendi-, reklaami- ja digitrükkijad, reprod, trükiseadmete tarnijafirmad ja trükiste vahendajad.   Statistilise tabeli saavad tasuta kõik Trükiliidu liikmed.

Trükiliit avaldas 2014 aasta käibetabeli. Osalesid: Data Print Ecoprint Emerson TEN Estiko Plastar Heidelberg Baltic Finland Kroonpress Kruuli Trükikoda Multiprint Overall Eesti Paar Pajo Pakett Printall Printcenter Eesti Printon Polümark Rebellis Reusner Spin Press Top Graphic Tallinna Raamatutrükikoda Vaba Maa