SOOVID INFOT?
TEE PÄRING »

TRÜKI- JA PAKENDILIIT:
+372 5836 3046

Kultuuriministeerium korraldas 29. mail ümarlaua, et tutvustada ettevalmistatavat säilituseksemplari seaduse eelnõu. Trükiliidu volikogu osales kohtumisel, et trükiettevõtteid esindada ning arutleda tootjaid ning trükikodasid puudutavate muudatuste teemal. Trükiliit esitas Kultuuriministeeriumile ka mitmeid muudatusettepanekuid, et seaduse eelnõu võtaks arvesse nii suuremate kui väiksemate trükikodade eripärasid. Lähem ülevaade kohtumisest juunikuu infolehes.

Eesti Trükitööstuse Liit osales 26.05 toimunud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Parnterpäeval, kus ettevõtlusminister Urve Palo ja majandus- ning taristuminister Kristen Michal tutvustasid oma prioriteete ning tegevusplaane järgnevateks aastateks. Partnerpäeval osalesid erinevate valdkondade erialaliidud, hiljem oli osalejatel võimalus osa võtta töötubadest. Täpsema ülevaate toimunust leiab juunikuu Punktikasvust.

Valmis tabel trükinduse 2015 I kvartali lühiajastatistika kohta, mis sisaldab eelmiste perioodidega võrreldavaid andmeid ettevõtete ja töötajate arvu, käibe, kasumi, töötasu, rentaabluse, tootlikkuse, tööviljakuse, investeeringute ja väliskaubanduse kohta. Lisaks avaldas Trükiliit ka trükikodade I kvartali käibeandmed, tabel on kättesaadav kõigile osalejatele. Trükiliidu poolt kokku pandud statistika on kättesaadav vaid liidu liikmetele.

Trükiliit avaldas osalejatele 2014. a palgauuringu tulemused. Uuringust võttis sel aastal osa 15 ettevõtet, kes annavad tööd enam kui 1000 inimesele. Keskmine brutokuupalk oli trükisektoris mullu 1068 €, mis on pisut kõrgem võrreldes eelnenud aastaga. Palgad on viimastel aastatel tasapisi tõusnud ning tõus jätkub ka tänavu. Trükiliidu palgauuring annab ülevaate järgmiste ametite palgatasemetest: ettevalmistuse operaator, müügijuht, trükkal,…