SOOVID INFOT?
TEE PÄRING »

TRÜKI- JA PAKENDILIIT:
+372 5836 3046

Valmis järjekordne ülevaade trükiettevõtete majandustulemustest. Sel korral on tabelis 190 ettevõtte andmed. Eraldi gruppidena on välja toodud perioodika-, raamatu-, etiketi-, pakendi-, reklaami- ja digitrükkijad, reprod, trükiseadmete tarnijafirmad ja trükiste vahendajad.   Statistilise tabeli saavad tasuta kõik Trükiliidu liikmed.

Valmis tabel trükinduse 2015 II kvartali lühiajastatistika kohta, mis sisaldab eelmiste perioodidega võrreldavaid andmeid ettevõtete ja töötajate arvu, käibe, kasumi, töötasu, rentaabluse, tootlikkuse, tööviljakuse, investeeringute ja väliskaubanduse kohta. Lisaks avaldas Trükiliit ka trükikodade I poolaasta käibeandmed, tabel on kättesaadav kõigile osalejatele. Trükiliidu poolt kokku pandud statistika on kättesaadav vaid liidu liikmetele.