SOOVID INFOT?
TEE PÄRING »

TRÜKI- JA PAKENDILIIT:
+372 5836 3046

EAS’i toetused läbi ettevõtte arenguprogrammi Ettevõtte arenguprogramm on mõeldud ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad areneda ja on valmis muutusteks. Arenguprogramm aitab ettevõtetel teha julgemaid plaane ja neid edukalt ellu viia. Mis kasu saab ettevõte? Ettevõte saab teada, kuidas paremini ära kasutada oma arengueeldusi ja uusi ärivõimalusi, et saavutada kiiremat kasvu ning tuua turule tooteid ja teenuseid, mida nõuab…

Eesti Trüki- ja Pakendiliidu disainikonkurss Konkursile oodatakse ideekavandeid liidule uue visuaalse identiteedi loomiseks, mis ühendaks Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu erinevad tegevussuunad üheks tervikuks: 1. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit ja tegevus Eestis 2. Rahvusvahelisele turule suunatud kommunikatsioon ning ekspordiportaal Printinestonia.eu 3. “Tule ja Trüki” kutseõppe keskkond trükierialade tutvustamiseks   Esitamisele kuuluvad: – liidu uue…

Pakendiettevõtete kohustusi leevendav seadusemuudatus sai Riigikogu heakskiidu Riigikogu võttis 09.detsembri täiskogu istungil vastu Keskkonnaministeeriumi algatatud pakendiseaduse muudatuse, mille peamine eesmärk on leevendada ettevõtete kohustu- si seoses pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolliga. Alates uuesti aastast vabastatakse audiitorkontrolli tegemisest need pakendiettevõtjad, kes lasevad turule vähem kui viis tonni pakendeid aastas. Selliseid väikeettevõtteid on Eestis ligikaudu 2000 ja nende…