Liidu tegevuse peaeesmärgiks on ühendada Eesti trüki- ja pakenditööstuse ettevõtteid ja arendada nende koostööd ning Eesti trüki- ja pakenditööstust. Aidata kaasa ausa konkurentsivõime ning sobiva majanduskeskkonna loomisele. Kui soovid sellesse anda oma panuse, siis – tule liikmeks!

Oled oodatud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeks, kui soovid:

 • osaleda esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
 • toetada sektori arengut ja konkurentsivõime tõstmist;
 • olla kursis sektoris toimuvate arengutega nii Eestis kui Euroopas;
 • osaleda valdkonna koolitustel ning meie liikmete üritustel;
 • toetada oma liikmelisusega Eesti trükihariduse jätkusuutlikkust.

Liit pakub oma liikmetele:

Eksport - Print in Estonia

 • www.printinestonia.eu
 • Ettevõtte info ekspordiportaalis
 • Ettevõtte info eksporditrükises
 • Hinnapäringud välisturgudelt
 • Turundustegevus sihtturgudel
 • Messireisid
 • Ühiskülastused välisriikidesse

Erialane täiendõpe

 • Trükitehnoloogia kutseõpe
 • Erialased täiendkoolitused
 • Üldkoolitused: juhtimine, müük, tootmine
 • Välisekspertidest koolitajad
 • Hommikuseminarid

Info ja statistika

 • Sektori käibe- ja palgainfo
 • Rahvusvaheline statistika
 • Majandustulemuste kokkuvõtted
 • Pakkumised partneritelt
 • Liidu ajakiri Punktikasv
 • Uudiskiri liikmetele

Liikmemaksu arvestus

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu (ETPL) liikmeks saavad astuda juriidilised isikud, kelle tegevusala on seotud trükiste ja pakendite valmistamise ning trükiseadmete ja -materjalide tarnimisega.

ETPL liikmeks astumiseks esitatakse avaldus liidu volikogule, kes otsustab vastuvõtmise. Uute liikmete kaasamiseks korraldatakse vähemalt kord aastas ümarlaua kohutmine, kus tutvustatakse Liidu eesmärke ja tegevusi, samuti liikmeks soovivate ettevõtete huve ja ootusi.

Liikmetele arvestatakse liikmemaks ettevõtte viimase lõppenud majandusaasta käibe järgi.

Sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest jääb liikmemaks vahemikku 455 € – 3250 € aastas. Liikmemaksu tasutakse neljas osas kvartalite kaupa.

Kui soovid Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidust ja liikmeks asutmisest lähemalt teada, võta ühendust ETPL tegevjuhi Katre Saviga.

LAE ALLA LIITUMISAVALDUS

Võta ühendust ja saada avaldus katre.savi(at)etpl.ee